Sør-Norge

Velkommen til Munn-og halskreftforeningen Sør-Norge. Lokalavdelingen dekker medlemstilbudet Vest-Agder og Aust-Agder.

Styret i lokalavdeling Sør-Norge
  • Harald-Storm Larsen, styreleder
  • Per Ommundsen
  • Arve Larsen
  • Vigdis Hansen

Likepersonstjenesten
Vi har et nettverk av likepersoner som har stilt seg til disposisjon for deg som trenger å snakke med noen som har vært utsatt for det samme. Ikke alle distrikter er like godt dekket, men uansett hvor i landet du bor, kan vi komme til deg, dersom du ønsker.

En oversikt over likepersoner i foreningen finner du her.

Ønsker du kontakt med lokalavdelingen?
Send en e-post til harald.storm@gmail.com

Noe du lurer på?