Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Disse kriteriene skal helsetjenesten prioritere etter

[sircontheme-ingress]Nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriet skal ligge til grunn i all prioritering i helsetjenesten, foreslår regjeringen.[/sircontheme-ingress]

Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger i dag frem innholdet i stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten. Her foreslår det at det skal prioriteres etter tre kriterier i helsetjenesten: nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet.

Jo mer nytte, jo høyere prioritet. Jo mindre ressurser som trengs, jo høyere prioritet. Jo mer alvorlig en sykdom er, jo høyere prioritet. Kriteriene må alltid vurderes samlet, understrekes det.

Les hele saken her (dagensmedisin.no)

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?