Legger grunnlaget for framtidens presisjonsbehandling

Hvordan kan forskere og leger samarbeide for å gi persontilpasset medisin til hver enkelt pasient?

Vi kan kalle ham Reidar. Han er 69 år, har tarmkreft med spredning og har mottatt all tilgjengelig behandling uten særlig effekt. Kreftcellene fortsetter å spre seg, framtidsutsiktene er innskrenket.

For pasienter i en slik situasjon, kan deltakelse i en klinisk studie være aktuell. I de fleste tilfeller blir da en gruppe pasienter delt i to, der den ene halvparten mottar dagens standardbehandling, mens den andre halvparten mottar et nytt medikament eller en ny behandlingsmetode. Dersom den nye behandlingen viser seg mer effektiv, erstatter den den gamle.

Noen får delta i MetAction-studien. Den foregår i samarbeid mellom forskningsmiljøer ved Kreftavdelingene på OUS og Ahus og Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, men skiller seg på ett vesentlig punkt: I stedet for at samtlige deltakere deltar i utprøving av samme medikament, blir hver enkelt deltaker vurdert individuelt og tilbudt ett eller flere av til sammen 15 aktuelle legemidler. Hver deltaker utgjør sitt eget forskningsprosjekt.

Les mer her

Skrevet av Øyvind Rolland, Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av finansieringskildene til dette prosjektet

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her