Vi skal på Stortinget!

Munn- og halskreftforeningen har blitt invitert til å komme med en muntlig høring om statsbudsjettet 2017 27. oktober.

Det er mange positive sider ved årets budsjett, og spesielt ønsker vi å applaudere fokuset på rehabilitering. Det er samtidig enkelte områder vi skulle ønske var nærmere behandlet i budsjettet: HPV-vaksine for gutter og kreftkoordinator i kommunene.

Notat til muntlig høring – Statsbudsjettet 2017

Munn- og halskreftforeningen er en pasient- og likepersonorganisasjon for personer som er rammet av kreft i hode- og halsområdet. Foreningen har ca 800 medlemmer, og dekker hele landet. Vi jobber både for dem som selv er behandlet for sykdommen, men også for deres pårørende.

Munn- og halskreftforeningen takker for muligheten til å komme på muntlig høring om statsbudsjettet 2017. Det er mange positive sider ved årets budsjett, og spesielt ønsker vi å applaudere fokuset på rehabilitering. Det er samtidig enkelte områder vi skulle ønske var nærmere behandlet i budsjettet.

HPV-vaksine for gutter
HPV-relaterte kreftformer som rammer andre steder enn i livmorhalsen er i ferd med å passere livmorhalskreft i antall, og en stor del av dem som rammes av HPV-relatert kreft rammes i hode- og halsområdet. HPV-relatert kreft i hode- og halsområdet anslås å være mellom to og tre hundre, og tallet er stigende. I dag får jentene HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, men guttene er foreløpig uten noe tilbud. Dette er både urimelig for guttene som ikke får beskyttelse, og det rammer også indirekte jentene fordi smittekjeden ikke brytes. Etter at folkehelseinstituttet anbefalte å innføre vaksinen også for gutter, så også Prioriteringsrådet,  er vi overrasket og skuffet over at dette ikke blir omtalt eller inkludert i statsbudsjettet.  Ved å forebygge i dag, vil man kunne frigjøre ressurser til andre viktige tiltak innenfor helse i fremtiden.

Vi anmoder derfor komiteen til å sørge for at det settes av midler nøvendig ressurser  i statsbudsjettet til å tilby HPV-vaksine til gutter på lik linje med jenter.

Kreftkoordinator
Munn- og halskreftforeningen har en rekke pasienter som sliter med betydelig senskader etter behandling. Mange av disse pasientene får betydelige synlige skader, og det er ikke uvanlig å mister evnen til å kunne kommunisere godt. Mange ender derfor opp med å isolere seg fra omverden. Kreftkoordinatorene som har operert i en rekke kommuner over hele landet har vært et svært kjærkommet tilbud for denne, men også for en rekke andre grupper som er rammet av kreft.
Vi ser derfor med bekymring på at tilbudet enkelte steder nå ser ut til å forvitre. Dette vil ramme mange som har og har hatt kreft, og vi frykter at dette vil belaste kommunene også – som vil ende opp med å måtte tilby en rekke andre tjenester for å kompensere for bortfallet. Det er svært mange som er rammet av kreft i Norge, og disse pasientene har svært sammensatte behov, og det fremstår derfor som rimelig at denne gruppen har en egen koordinator som kan bistå dem inn i kommunehelsetjenesten.

Vi ber derfor komiteen om å anmode regjeringen om å sikre tilbudet til kreftpasienter i kommunene gjennom kreftkoordinatorsatsingen. 

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her