Munn- og halskreftforeningen har lokale avdelinger over hele landet. Avdelingene organiserer aktiviteter av ulike slag, med vekt på det sosiale. Det arrangeres møter, turer og andre sammenkomster, og nye med­lemmer blir fulgt opp via besøkstjenesten.

Lokalavdelingene har sine egne vedtekter og regnskap. Hvert individuelle medlemskap bygger imidlertid på at man er innmeldt i landsforeningen sentralt.

I menyen ovenfor ser du hvilke avdelinger som for tiden finnes, med lenke til side med navn og adresse til leder/kontaktperson.

Nye medlemmer blir i utgangspunktet registrert i samsvar med denne inndelingen. Nå kan det jo hende i vårt langstrakte land at enkelte opplever en annen tilhørighet som mer praktisk. Da ordnes avdelingsmedlemskapet etter ønske.

Det finnes p.t ingen egen lokalavdeling for området Buskerud, Telemark og Vestfold.